00979-2014-0006 Дизелово гориво с 0,005 % сяра за изгаряне

00979-2014-0006 Дизелово гориво с 0,005% сяра за изгаряне в стационарна инсталация през отоплителен сезон 2014-2015г и 2015-2016 г.Код съгласно номенклатурата на КОП – 09134220.Стоката е включена в приложение по чл.38 ал.1 от ППЗОП 

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Дата: 10.09.2014 

Документация: линк

–––-

Покана

Дата: 10.09.2014

Документация: линк

–––-

Сключен договор

Дата: 26.09.2014

Документация: линк

–––-

Информация за сключен договор

Дата: 01.10.2014

Документация: линк