УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ

00979-2015-0005   «УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОФИЛАКТИКИ, ТРУД И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, БЕЗ ВКЛЮЧЕНИ ВАКУУМНИ ЕЛЕМЕНТИ,СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Процедура: Открита

Дата: 12.11.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 11.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Съобщение от дата 21.12.2015г.

за НАСРОЧВАНЕ отваряне на ценови оферти на участниците на

06.01.2016г, 13.00 часа, в сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД, офис

„Болнична аптека”.

–––-

Протоколи на комисията

Дата: 08.01.2016г.

Документация: линк 1, линк 2, линк 3

–––-

Решение

Дата: 08.01.2016г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 18.02.2016г.

Документация: линк

–––-

Върната гаранция за участие

Дата: 18.02.2016г.

Документация: линк