Отделение профилактика, епидемиология и контрол на онкологичните заболявания

 

Екип

Началник отделение:
д-р

ст.мед.с.