№7 “Пране, сушене и гладене на болнично бельо, включващо 2 обособени позиции -" Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене" и "Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене" на болнично бельо на "КОЦ-Шумен"ЕООД

 

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9078929

Документация  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 26.07.2018г.


Протоколи  ➡ изтегли (.rar)

Дата на качване: 16.08.2018г.


Договор № 167  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.09.2018г.