№18 „ Доставка, монтаж, изготвяне на проект – лъчезащита и пускане в експлоатация на Мобилен рентгенов апарат, тип Кугел, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Приложение 1

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9094501

Обява  ➡  изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 13.11.2019г


Информация за удължаване на първоначалния срок

за получаване на оферти 

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9094792

Дата на качване: 25.11.2019г. 


Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.12.2019г.


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 14.01.2020г.