№: 4 /2020„ Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация - Приложение 1”

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9097993

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 07.04.2020г


Съобщение за прекратяване  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 29.04.2020г.