№: 1/2020 „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация - Приложение 1”

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9095849

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 15.01.2020г


Протокол➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.02.2020г


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.03.2020г.