№: 009/20 “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -" Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене" и "Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене" на операционно бельо на "КОЦ-Шумен"ЕООД

 

 

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9099425

Обява  ➡ изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 10.06.2020г


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти ➡ изтегли (.pdf), линк

Дата на качване: 25.06.2020г


Протокол  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.07.2020г

Договор ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 18.07.2020г