Хардуерно надграждане на хибридна SPECT/CT система модел NM/CT Discovery 670 ES с интегрирано частично УПС осигуряване

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПЛАНИРАНА

Покана  ➡ изтегли 

Оферта  ➡ изтегли

Техническа спецификация  ➡ изтегли

Дата на качване: 05.05.2020г.