Удостверение 310-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 310-1

от 30.01.2003 год.

На основание чл.16 от Наредба № 14 на Минестерство на здравоопазването от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина в дирекция „Здравна профилактика и държавен санитарен контрол“ при Министерство на здравеопазването е регистрирана служба по трудова медицина при

„МДОЗС ШУМЕН“ ЕООД

С адрес: гр. Шумен, ул.“Васил Априлов“ №63

Регистрацията е валидна при запазване на условията съгласно приложения списък на персонала и правилника за дейността на службата, които са неотменна част от това удостоверение.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР:
Д-Р ЛЮБОМИР КУМАНОВ