СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ

9047520       « СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ И ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Предмет: Публична покана

Дата: 11.11.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 27.11.2015г. 

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 17.12.2015г.

Документация: линк