№ 5 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9071548

Обява  ➡ линк (.pdf)

Образци  ➡ линк (.rar)

Дата на качване: 14.12.2017г.


Информация за удължаване на първоначално обявения срок  ➡  линк (.pdf)

Дата на качване: 22.12.2017г.


Протокол  ➡ линк

Дата на качване: 03.01.2018г.


Договор  ➡ линк

Дата на качване: 29.01.2018г.