№ 3 Сервизно обслужване на уредба за брахитерапия

9059550   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет:

 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ

ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И

ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Документация: линк

Образци: линк

Дата на качване: 06.12.2016г.


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

9059984  -> документация

Дата на качване: 15.12.2016г.


Протокол на комисията -> линк 

Дата на качване: 20.12.2016г.


Договор

Дата на качване: 10.01.2017г.

Документация: линк