Решение - Лекарства №004/15.04.2013

Решение – Лекарства №004/15.04.2013 относно избор на изпълнител.

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  29.04.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

Документация: линк