Пълно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик”, съгласно Техническа спецификация-Приложение 1

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0003

Вид на процедурата: Открита

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление изтегли (.pdf)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Документация и образци  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 08.05.2018г.


НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците по процедура

„Пълно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична

апаратура, производство на „Дженерал Електрик” съгласно Техническа

спецификация – Приложение 1, за 18.06.2018г, 10.00 часа, в офис „Счетоводство”,

в административната сграда на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД,

гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 12.06.2018г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.06.2018г.


Договор  ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 12.07.2018г.


Приключил договор Джи и Хелткеър България ЕООД ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 25.10.2021г.