Публична покана с предмет сервизно обслужване на уредба за брахитерапия

Публична покана с предмет: „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ И ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Документ: Публична покана (9033596)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 11.09.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията от 24.09.2014 линк

НЕ ДОПУСНАТА ОФЕРТА