Публична покана с предмет - Закупуване на предпазни средства

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Публична покана

от дата: 26.11.2012

Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на КОЦ-ШУМЕН ЕООД-ОФЕРТИ ДО 05.12.2012