Публична покана с предмет: "Строителство в лъчетерапевтично отделение" съгласно спецификация Приложение 1

Публична покана с предмет: „Строителство в лъчетерапевтично отделение“ съгласно спецификация Приложение 1

Документ: Публична покана 9034191

Възложител:  Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63

Получен на: 30.09.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол за избор на изпълнител

Дата:  14.10.2014

Документация: линк

–––-

Договор 

Дата: 25.10.2014

Документация: линк

–––

Документ: Плащане 

Дата: 12.11.2014

Документация: линк

–––-

Документ: Плащане

Дата: 12.12.2014

Документация: линк