Публична покана с предмет: Доставка на радиоактивен източник - 192 - иридий по техническа спецификация

Публична покана с предмет: Доставка на радиоактивен източник – 192 – иридий по техническа спецификация

Документ: Публична покана (9033681)

Възложител:  Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63

Получен на: 15.09.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията от 25.09.2014 линк

НЕ ДОПУСНАТА ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА