Публична покана с предмет - "Абонаментна софтуерна поддръжка на болн. информационна система"

Публична покана с предмет „Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на КОЦ-Шумен ЕООД гр. Шумен, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор.

Документ: Публична покана (9032861)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 19.08.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Документ: Протокол на комисията за избор на изпълнител: „Абонаментна софтуерна поддръжка на болн. информационна система“

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 01.09.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк