Публична покана - Разработване и внедряване на OHSAS 18001

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Публична покана – Разработване и внедряване на OHSAS 18001

от дата: 22.02.2013

Публична покана – Разработване и внедряване на OHSAS 18001-Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в „Комплексен онкологичен център-Шумен “ ЕООД