Публична покана с предмет - Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на "КОЦ - Шумен"

Публична покана с предмет: „Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ – Шумен“ ЕООД“

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 25.02.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк