Процедури по вътр. конкурентен избор

00080-2019-0022 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 1 за нуждите на КОЦ – Шумен ЕООД по РД № 11 – 270“

 

Покана изтегли (.pdf)

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2020г.

Покана  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 19.08.2020г.

Решение за определяне на изпълнител  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 08.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 124 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 125 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 126 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 127 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 128 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 129 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 130 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 131 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 135 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.11.2020г.


00080-2019-0022 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 2 за нуждите на КОЦ – Шумен ЕООД по РД № 11 – 277“

Покана  ➡ изтегли (.pdf)

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2020г.

Решение на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.09.2020г.

Покана за сключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 117 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 118 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 119 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 120 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 121 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 122 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 123 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.11.2020г.


00080-2020-0004 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 2 за нуждите на КОЦ – Шумен ЕООД по РД № 11 – 24/18.01.2021 г.“

Покана  ➡ изтегли , изтегли

Договор  ➡ изтегли 

Дата на качване: 10.02.2021г

Решениеизтегли

Протоколизтегли

Дата на качване:05.03.2021г

Възложена  изтегли

Договоризтегли

Дата на качване: 07.04.2021г


00080-2020-0004 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 2 по РД № 11 –62/01.02.2021 г.“

Покана изтегли

Договор ➡ изтегли

Дата на качване: 15.02.2020г

Протокол ➡ изтегли

Протокол ➡ изтегли

Решение ➡ изтегли

Дата на качване: 16.03.2020г


Договор №026 Фаркол АД изтегли

Договор №027 ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД изтегли

Договор №033 Софарма Трейдинг АД изтегли

Договор №036 Медекс ООД изтегли

Обявление за възложена поръчкаизтегли

Дата на качване: 06.07.2021


00080-2020-0011 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 2 по РД № 11 –54/28.01.2021 г.“

Покана  ➡ изтегли

Договор  ➡ изтегли 

Дата на качване: 15.02.2021г

Протокол изтегли

Решение изтегли

Дата на качване: 16.03.2021


Договор №034 Софарма Трейдинг АД изтегли

Договор №037 Фьоникс Фарма ЕООД ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2021г


00080-2020-0011 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 1 за ЛП от АТС група С по РД № 11 –55/28.01.2021 г.“

Покана  ➡ изтегли

Договор  ➡ изтегли 

Дата на качване: 15.02.2021г


Протоколизтегли

Решениеизтегли

Дата на качване: 22.03.2021г


 

Договор №031 Фьоникс Фарма ЕООД ➡ изтегли

Договор №032 Софарма Трейдинг АД изтегли

Договор №036 Медекс ООД изтегли

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2021г


00080-2020-0012 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД, по обособена позиция №1 за следните групи: ATC D „Дерматологични средства”,  ATC H „ Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулин”, по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021

Покана  ➡ изтегли

Договор  ➡ изтегли 

Дата на качване: 10.03.2021г

Протокол ➡ изтегли

Решение ➡ изтегли

Дата на качване: 29.03.2021г


Договор №038 Софарма Трейдинг АД изтегли

Договор №044 Про Фармация ЕООД изтегли

Обявление за възложена поръчкаизтегли

Дата на качване: 06.07.2021г


00080-2020-0010 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ-Шумен„ ЕООД, по обособена позиция №2, за следните групи R – „Дихателна система” и АТС група V „Разни” РД-11-110 / 01.03.2021г

Покана  ➡ изтегли

Договор  ➡ изтегли 

Дата на качване: 10.03.2021г

Протколизтегли

Решениеизтегли

Дата на качване: 01.04.2021г


Договор №039 Фьоникс Фарма ЕООД ➡ изтегли

Договор №040 Медекс ООД ➡ изтегли

Договор №041 Софарма Трейдинг АД ➡ изтегли

Договор №043 Про Фармация ЕООД ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2021г


00080-2020-0009Доставка на лекарствени продукти от ATC А „Храносмилателна система и метаболизъм”, по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.
 
Поканаизтегли
 
Проект на договоризтегли
 
Дата на качване: 08.04.2021г
 
Протокол ➡ изтегли
Решение ➡ изтегли
 
Дата на качване: 14.05.2021г
 
Решение изтегли
Дата на качване: 22.06.2021г
 
 


Договор №054 Медекс ООД ➡ изтегли

Договор №055 Фьоникс Фарма ЕООД ➡ изтегли

Договор №062 Медофарма ЕООД ➡ изтегли

Договор №071 Софарма Трейдинг АД ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2021г

 
 

00080-2020-0012Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД, по обособена позиция №2 за следните групи: ATC D „Дерматологични средства”, АТС G”Пикочно – полова система и полови хормони, ATC H „ Хормонални
 
Поканаизтегли
 
Проект на договоризтегли

Дата на качване: 08.04.2021г.

Протокол 1 ➡ изтегли

Протокол 2 ➡ изтегли

Протокол 3 ➡ изтегли

Решение изтегли

Дата на качване: 14.05.2021г


Договор №052 Медекс ООД ➡ изтегли

Договор №058 Дансон БГ ООД ➡ изтегли

Договор №059 Търговска лига – ГАЦ АД ➡ изтегли

Договор №060 Медофарма ЕООД ➡ изтегли

Договор №036 Софарма Трейдинг АД ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчкаизтегли

Дата на качване: 07.07.2021

 


00080-2020-0010 „Доставка на лекарствени продукти от анатомо – терапевтична група N „Нервна система” за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД“

Поканаизтегли

Проект на договоризтегли

Дата на качване: 08.04.2021г

Протоколизтегли

Решениеизтегли

 Дата на качване: 14.05.2021г


Договор №056 Фьоникс Фарма ЕООД ➡ изтегли

Договор №057 Дансон БГ ООД ➡ изтегли

Договор №070 Софарма Трейдинг АД ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2021г


00080-2020-0009 Доставка на лекарствени продукти от ATC М „Мускулно – скелетна система””, по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г

Поканаизтегли

Проект на договоризтегли

Дата на качване: 08.04.2021г.

Протоколизтегли

Решениеизтегли

Дата на качване: 14.05.2021г


Договор №053 Фаркол АД ➡ изтегли

Договор №061 Медофарма ЕООД ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2021г