Профилактична програма

ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

   Това е клинична профилактика и е насочена за ранно откриване на преканцерозите,в такъв стадии,че да може да се проведе радикално лечение.

   I. Съвместна дейност на ОДОЗС и лечебните заведения в региона.

Задача 1.

   Предложение от ОДОЗС към ръководствата на лечебните заведения на план програма за провеждане на планови профилактични прегледи на рисковите групи сред населението и предприятията на региона. Профилактичните прегледи да са целеви, периодични и специфични (гинеколог, хирург и др. медицински специалисти за ранно откриване на рак на шийката на матката, млечната жлеза и простатната жлеза). Включване в Националната система за скрининг с приоритетни мероприятия – рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза.

   Фрагмент от популацията по пол и възраст подлежаща на скрининг:

Регион Жени 40-75 години Мъже 50-75 години
Шумен 45 612 26 997
Търговище    
общо