Протокол от комисия по ЗОП

Протокол от комисия по ЗОП – Доставка на медицински изделия по Приложение № 1

Протокол от комисия за допуск на участници по процедура – Доставка на медицински изделия по Приложение № 1 Процедурата е открита с решение № 007 / 09.11.2010 г.

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 09.11.2010

Процедура:  Процедура по реда на НВМОП

Документaция: