Протокол за прекратяване избор на изпълнител

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Протокол за прекратяване избор на изпълнител

от дата: 25.01.2013

Протокол за прекратяване избор на изпълнител по Публична покана №9009243 от 26.11.2012 г с предмет: „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на “ КОЦ-Шумен“ЕООД

Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вентилационна система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд“