Проектиране и изграждане на газова инсталация

Проектиране и изграждане на газова инсталация

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 26.04.2011

Процедура:  Избор на изпълнител по реда на чл.2 на НВМОП