Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта

Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за пациенти и болничен персонал /прекратена/.

Открита с решение №002 от 15.04.2009г. прекратена поради неотговаряне на ценовите оферти на участниците на изискванията на възложителя

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 28.05.2011

Процедура:  Процедура по реда на НВМОП

Документaция: