Предложение места финансирани от държавата за специализанти наредба 1