Предварително обявление за обществена поръчка - Отпечатване и доставка на ваучери за храна

Предварително обявление за обществена поръчка (649217)

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД/Старо наименование –

   Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Шумен

Описание: Отпечатване и доставка на ваучери за храна

Дата: 19.02.2015

Документация: линк