Предварително обявление за обществена поръчка - Доставка на лекарства по Приложение 1

Предварително обявление за обществена поръчка (649215)

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД/Старо наименование –

   Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Шумен

Описание: Доставка на лекарства по Приложение 1

Дата: 19.02.2015

Документация: линк