Предварително обявление за обществена поръчка - СМР в КОЦ-Шумен ЕООД

Предварително обявление за обществена поръчка (649216)

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД/Старо наименование –

   Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Шумен

Описание: СМР в КОЦ-Шумен ЕООД

Дата: 19.02.2015

Документация: линк