Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на "КОЦ-Шумен"ЕООД

9045948 Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ-Шумен“ЕООД

Процедура: Публична покана

Дата: 15.09.2015г.

Документация: линк