Относно: Поръчка по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП

Поръчка по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 08.02.2011

Процедура: Избор на изпълнител по реда на чл.2 на НВМОП

Документaциялинк