„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД”

 

9039433 „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД”

Предмет: Публична покана

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД

 Дата: 05.03.2015

 

Документация: линк

–––-

Запитване и разяснение:

Дата: 13.03.2015

Документация: запитване -> линк разяснение -> линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 21.03.2015

Документация: линк

–––

Сключен договор

Дата: 09.04.2015

Документация: линк

–––

 

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от КОЦ-Шумен>>

Договор № / 2015  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
072/15 9039433 28.4.2015 4334 Български пощи ЕАД по п-л 0-933/21.04.2015г.  08.05.2015
 072/15  9039433  5.6.2015  8017  Български пощи ЕАД  по п-ли 0-1071/27.05.15 и 0-1111/02.06.15  15.06.2015
 072/15  9039433  31.7.2015  4628  Български пощи ЕАД  по п-л 0-1334/20.07.2015г.   07.08.2015
 072/15  9039433  1.9.2015  4434  Български пощи ЕАД  по п-л 0001466/27.05.15   15.09.2015
072/15 9039433 30.9.2015 4137 Български пощи ЕАД по п-л 0001600/29.09.15  09.10.2015
072/15 9039433 30.10.2015 5262 Български пощи ЕАД по п-л 0001706/22.10.15  27.11.2015
072/15 9039433 23.11.2015 г. 6151 Български пощи ЕАД по п-л 0001800/13.11.15  30.12.2015
072/15 9039433 23.12.2015 6380 Български пощи ЕАД по п-л 0001935/15.12.15  22.01.2016
072/15 9039433 27.1.2016 5772 Български пощи ЕАД м. Декември 2015 17.02.2016
072/15 9039433     Български пощи ЕАД    
072/15 9039433 31.03.2016 12538 Български пощи ЕАД за м.01 и м.02 2016 29.04.2016
072/15 9039433 28.04.2016 6653 Български пощи ЕАД за м.03 2016 27.05.2016
072/15 9039433 01.06.2016 6072 Български пощи ЕАД за м.04 2016 29.06.2016
072/15 9039433 29.07.2016 6649 Български пощи ЕАД за м.05 2016 25.08.2016
072/15 9039433 24.08.2016 6197 Български пощи ЕАД за м.06 2016 22.09.2016
072/15 9039433 20.09.2016 6520 Български пощи ЕАД за м.07 2016 24.10.2016
072/15 9039433 25.10.2016 5600 Български пощи ЕАД за м.09 2016 18.11.2016
072/15 9039433 23.11.2016 6595 Български пощи ЕАД за м.10.2016 г 21.12.2016
072/15 9039433 20.12.2016 6780 Български пощи ЕАД за м.11.2016 г 25.01.2017
072/15 9039433 20.1.2017 5916 Български пощи ЕАД за м.12.2016 г 20.02.2017
072/15 9039433 24.2.2017 6462 Български пощи ЕАД за м.01.2017 г 24.02.2017
072/15 9039433 21.3.2017 6280 Български пощи ЕАД за м.02.2017 г 28.03.2017
072/15 9039433 27.4.2017 6663 Български пощи ЕАД за м.03.2017 г 28.05.2017
072/15 9039433 5.6.2017 5439 Български пощи ЕАД за м.04.2017 г 27.06.2017
072/15 9039433 5.7.2017 6159 Български пощи ЕАД за м.05.2017 г 26.07.2017
072/15 9039433 20.7.2017 6528 Български пощи ЕАД за м.06.2017 г 10.08.2017