Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

9050939   Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

Вид на процедурата: Публична покана

Дата на качване: 01.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата на качване: 17.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата на качване: 01.04.2016г.

Документация: линк