Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) - „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик"

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (649214)

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД/Старо наименование –

    Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Шумен

Описание: „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура,

               производство на „Дженерал електрик“, с включени всички разходи по обслужването – труд на

               сервизни специалисти, диагностика и ремонт, отстраняване на софтуерни проблеми, доставка

               и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи”

Дата: 19.02.2015

Документация: линк

–––-

Решение за прекратяване на процедура

Дата: 05.03.2015

Документация: линк

–––-

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, произв.на „Дженерал Електрик“

с вкл.всички фактори по обслужването и надграждане на специализиран софтуерен и хардуерен пакет>>

Договор № / 2014  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
095/15 00979-2015-0002 31.7.2015 8123,6 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-1492/27.05.2015 15.09.2015
095/15 00979-2015-0002 02.9.2015  17988  Джи и Хелткеър България ЕООД  ф-ра 0-1505/22.06.2015 15.09.2015
095/15 00979-2015-0002 30.9.2015  17988  Джи и Хелткеър България ЕООД  ф-ра 0-1558/21.07.2015  09.10.2015
095/15 00979-2015-0002 30.11.2015  17988   Джи и Хелткеър България ЕООД  ф-ра 0-1665/23.09.2015  30.12.2015
095/15 00979-2015-0002 28.12.2015 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-1766/20.10.2015 22.01.2016
095/15 00979-2015-0002 01.03.2016 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-17756/24.11.2015 29.03.2016
095/15 00979-2015-0002 31.03.2016 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-1862/22.12.2015 29.04.2016
095/15 00979-2015-0002 03.05.2016 35976 Джи и Хелткеър България ЕООД

ф-ра 0-1916/21.01.2016

ф-ра 0-1971/22.02.2016

27.05.2016
095/15 00979-2015-0002 01.08.2016 35976 Джи и Хелткеър България ЕООД

ф-ра 0-2086/21.04.2016

ф-ра 0-2141/25.05.2016

29.08.2016
095/15 00979-2015-0002 31.08.2016 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-2197/21.06.2016 22.09.2016
095/15 00979-2015-0002 04.10.2016 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-2253/21.07.2016 28.10.2016
095/15 00979-2015-0002 02.11.2016 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД ф-ра 0-2315/29.08.2016 28.11.2016
095/15 00979-2015-0002     Джи и Хелткеър България ЕООД    
095/15 00979-2015-0002 31.1.2017 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД по ф-ра 0-2370/20.09.2016г.  25.02.2017
095/15 00979-2015-0002     Джи и Хелткеър България ЕООД    
095/15 00979-2015-0002 6.3.2017 35976 Джи и Хелткеър България ЕООД по ф-ра 0-2437/21.10.2016г. и  ф-ра 0-2497/23.11.2016г 28.03.2017
095/15 00979-2015-0002     Джи и Хелткеър България ЕООД    
095/15 00979-2015-0002 27.4.2017 53964 Джи и Хелткеър България ЕООД по ф-ра 0-2559/20.12.16г; 0-2606/23.01.17г; 0-2664/21.02.17г.  28.05.2017
095/15 00979-2015-0002     Джи и Хелткеър България ЕООД    
095/15 00979-2015-0002 5.7.2017 35976 Джи и Хелткеър България ЕООД по ф-ра 0-2723/21.03.17г; 0-2780/21.04.17г.  26.07.2017
095/15 00979-2015-0002 7.8.2017 17988 Джи и Хелткеър България ЕООД по ф-ра 0-2837/22.05.17г;  04.09.2017