Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) - Доставка на лекарства по Приложение 1

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (649213)

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД/Старо наименование –

    Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Шумен

Описание: Доставка на лекарства по Приложение 1

Дата: 19.02.2015

Документация: линк