Обяви за работа

Конкурс за длъжности:

  • Началник Отделение по онкологична хирургия
  • Началник Отделение по медицинска онкология
  • Главна медицинска сестра

Информацияизтегли (.pdf)

Дата на качване: 08.11.2021г.


№ 1 ЛЕКАР,АКУШЕР ГИНЕКОЛОГ

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Висше образование – Лекар
– Придобита специалност по АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
– Отговорност към поетите ангажименти
– Умения за работа в екип
– Коректно и лоялно отношение
– Мотивация за работа
– Компютърна грамотност (Microsoft Office)
– Английски език – препоръчително

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
– Трудов договор на длъжност – Лекар,АГ
– Конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите
– Възможности за професионално и кариерно развитие
– Работа в екип от професионалисти

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да кандидатствате за обявената позиция, като ни изпратите автобиография с включен телефон за връзка и актуална снимка.

Първоначалния подбор ще се извърши по документи.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Ако имате въпроси относно работата, моля позвънете на телефон: 0889150500

№ 2 ЛЕКАР,АНЕСТЕЗИОЛОГ

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ХИРУРГИЯ“ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Висше образование – Лекар
– Придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение
– Отговорност към поетите ангажименти
– Умения за работа в екип
– Коректно и лоялно отношение
– Мотивация за работа
– Компютърна грамотност (Microsoft Office)
– Английски език – препоръчително

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
– Трудов договор на длъжност – Лекар,хирургия
– Конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите
– Възможности за професионално и кариерно развитие
– Работа в екип от професионалисти
– Възможност за академично развитие – докторантура

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да кандидатствате за обявената позиция, като ни изпратите автобиография с включен телефон за връзка и актуална снимка.

Първоначалния подбор ще се извърши по документи.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Ако имате въпроси относно работата, моля позвънете на телефон: 0889150500