Обява лекар, специализант по специалност „Клинична лаборатория”