Публична покана с предмет - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от "КОЦ - Шумен" ЕООД

Публична покана с предмет – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ – Шумен“ ЕООД

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 10.02.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк