Контакти

Управление

Управител
Д-р Свилен Арнаудов

054/800 029

Гл. мед.сестра
Анелия Зюмрютян

054/800 272

Гл. счетоводител
Тина Николова

054/800 509

Администрация – 800 832; факс: 054 800 313

Административен секретар
Славена Накова

054/800 832, Вътр. 110/117/-560

Звено Обществени поръчки

Звено Вътрешен одит

054/800 832, Вътр. 110/117/-561

054/800 832, Вътр. 100

Счетоводство

054/800 832, Вътр. 110/117/-562

Човешки ресурси

 054/800 832, Вътр. 110/117/-563

Каса

054/800 832, Вътр. 103
   

Контрол болнична помощ

054/800 832, Вътр. 135

Портиер

054/800 832, Вътр. 160

Клинични проучвания

Светлана Райчинова

 054/800 832, вътр. 117/110/-528

Отделение по онкологична хирургия – 054/800 147

Нач. отделение
Ст.мед. сестра
Лекари
Мед.сестри
ОАИЛ
Операционна

054/800 147, Вътр. 101
054/800 147, Вътр. 134
054/800 147,Вътр. 104
054/800 147,Вътр. 105
054/800 147, Вътр. 144
054/800 147, Вътр. 133

Отделение по онкологична гинекология – 054/ 802 889

Нач. отделение
Ст.акушерка
Лекари
Акушерки
Манипулационна   
Операционна

054/802 889, Вътр. 106
054/802 889, Вътр. 106
054/802 889, Вътр. 107
054/802 889, Вътр. 132
054/802 889, Вътр. 139
054/802 889, Вътр. 141

Отделение медицинска онкология – 054/800 747; факс – 054/800 807

Нач. отделение
Лекари
Ст.мед. сестра
Мед.секретари
Мед.сестри
Кабинет процедури  120

054/800 747, Вътр. 122
054/800 747, Вътр. 114
054/800 747, Вътр. 208
054/800 747, Вътр. 213
054/800 747, Вътр. 115
054/800 747, Вътр.

Лъчелечение – 800 946

Лекари – стационар
Мед.сестри – стационар
Регистратура
Нач. отделение
Ст.мед. сестра
Лекари 1/д-р Драгнев/
Лекари 2 /д-р Мохтарева/
Дозиметрично планиране
Ст.рентг.лаборант
Командно 1
Командно 2

054/800 946, вътр. 117/110/ – 552
054/800 946, вътр. 117/110/ – 551
054/800 946, вътр. 117/110/ – 500
054/800 946, вътр. 117/110/ – 506
054/800 946, вътр. 117/110/ – 504
054/800 946, вътр. 117/110/ – 502
054/800 946, вътр. 117/110/ – 501
054/800 946, вътр. 117/110/ – 503, 512
054/800 946, вътр. 117/110/ – 508
054/800 946, вътр. 117/110/ – 510
054/800 946, вътр. 117/110/ – 509

Отделение образна диагностика – 800 561; 800 832

Ехографски кабинет 1
Ехографски кабинет 2
Рентген лаборанти
Мамографски кабинет

054/800 561, вътр. 145
054/800 561, вътр. 145
054/800 561, вътр. 245
054/800 561, вътр. 109

Клинична лаборатория – 054/800 561; 054/800 832

Кл.лаборатория
Кл.лаборатория

054/800 561, вътр. 140
054/800 561, вътр. 148

Поликлиника – ДКБ – 054/ 800 561; 054/ 800 832

Нач. отделение
Ст.мед. сестра
Регистратура 1
Регистратура 2
Кабинет онкокомисии
Преддиагностичен кабинет
Хирургичен кабинет
Радиологичен кабинет
Химиотерапевтичен кабинет
Гинекологичен кабинет
К-т пал.грижи и УНГ
Гастроентерологичен кабинет
Кабинет процедури
Урологичен кабинет

 054/800 561, вътр. 124
054/800 561, вътр. 204
054/800 561;054/800 832
054/800 426
054/800 561, вътр. 204
054/800 561, вътр. 126
054/800 561, вътр. 127
054/800 561, вътр. 128
054/800 561, вътр. 129
054/800 561, вътр. 136
054/800 561, вътр. 146
054/800 561, вътр. 120
054/800 561, вътр. 113

Отделение нуклеарна медицина – 054/800 746

Регистратура
Лекарски кабинет
Ст.мед.сестра
Гама камера

054/800 746, вътр. 112
054/800 746, вътр. 119
054/800 746, вътр. 137
054/800 746, вътр. 137

Аптека – 054/800 744

Аптека
Управител аптека

054/800 744, вътр. 117/110/ – 524
054/800 744, вътр. 117/110/ – 529

Отделение клинична патология

Нач.отделение
Лаборанти
Лаборанти

054/800 832, вътр. 117/110/ – 526
054/800 832, вътр. 117/110/ – 525
054/800 832, вътр. 117/110/ – 527

Онкологична гастроентерология – 054/ 800 085

Нач.отделение
Лекари
Ст.мед.сестра
Мед.сестри
Ендоскопски кабинет

054/ 800 085, вътр. 117/110/ – 555
054/ 800 085, вътр. 117/110/ – 557
054/ 800 085, вътр. 117/110/ – 558
054/ 800 085, вътр. 117/110/ – 554
054/ 800 085, вътр. 117/110/ – 550

Палиативни грижи – 800 748

Лекари
Ст.мед.сестра
Мед.сестри

800 748, вътр. 130 /147/ – 234
800 748, вътр. 130 /147/ – 240
800 748, вътр. 130 /147/ – 239

   

Местоположение

гр. Шумен 9700,
ул. Васил Априлов № 63

тел. 054/800 561,054/800 832,
gsm: 0886 433 965
e-mail: office@oncocenter.org
web: www.oncocenter.org