История

 

    Мястото, което днес „КОЦ-Шумен“ ЕООД заема на пазара на медицински услуги и доброто име, което си е извоювал са плод на дългогодишните усилия на поколения лекари и медицински специалисти. Познаването и следването на традицията е задължително условие за доброто развитие. За съжаление, историята на диспансера носи и своите горчиви поуки, а негативите от неудачни управленски решения в миналото се преодоляват и до днес.
    Първата онкологична структура в района – Окръжен онкологичен кабинет – гр. Коларовград е създаден на 01.02.1952 година с главен лекар д-р Крум Цезар Константинов. Обслужва Шуменски и Търговищки окръг. На лице са първите регистрации на болните със злокачествени образувания от Шуменски и Търговищки окръг. Задача на лекарите е била да се получи информация за заболеваемостта от злокачествени тумори с оглед уточняване перспективите за развитието на диспансера. Предоставени са 10 легла, 5 от които в АГ отделение и 5 във Вътрешно отделение на Окръжна болница, От самото си създаване диспансерът извършва и амбулаторно-поликлинична дейност. Постепенно диспансерът разширява своята дейност и в средата на 60-те години са създадени Хирургично, Радиологично и Гинекологично отделения. В началото на 70-те години на миналия век започва приложението на цитостатици при онкоболни в гр.Шумен, а през 1982г. е създадено и Химиотерапевтично отделение. Структурата на диспансера разширяват и допълват създаваните през годините организационно методично отделение и радиоизотопна лаборатория.
    На 14.08.1989г. със заповед на министъра на здравеопазването Онкологичният диспансер е закрит и заедно с Пневмофтизиатричния диспансер са интегрирани в състава на Окръжна болница в т.н. Обединен районен болничен комплекс. Експериментът се оказва неудачен и двете структури не могат да бъдат приобщени в схемата на ОРБК и са изтласкани в периферията на неговата дейност и ангажименти. Негативите от закриването и интеграцията на онкологичния диспансер толкова бързо се натрупват, че още в първите няколко години тогавашния главен лекар на ОРБК предлага на МНЗ да възстанови диспансера като самостоятелно специализирано заведение с междурегионални функции. Това обаче е осъществено едва през 2000г. след приемането на новия закон за лечебните заведения. Колективът и ръководството все още изпитват негативите на спрялото за 10 години развитие на заведението, в които материално-техническата база не е добре поддържана, не е закупена нова апаратура, персоналът на онкологичните звена е значително съкратен и демотивиран.
    С ПМС №115 от 23.06.2000г. за структурни промени в системата на здравеопазването Диспансерът за онкологични заболявания е отделен като самостоятелно здравно заведение.
    След неговото отделяне и регистрация като юридическо лице, процесите на движение към автономност не бяха преустановени. Бяха създадени Аптека (2002), Пато-хистологична лаборатория (2002), сектор „Образна диагностика“ и Клинична лаборатория (2004). Тъй като до момента тези дейности се извършваха по договор с МБАЛ-Шумен, търсеният ефект от тяхното създаване освен разширяване на дейността на диспансера е и прекъсване на пряката зависимост от многопрофилната болница.
    След като 10 години сградата на старото родилно се рушеше и тьнеше в забвение, дойде момента, от руина като в приказките, тя да се превърне в дворец. Това стана в краткият срок от 6 месеца, т.е. с невероятни темпове и високо качество, благодарение на магическия труд на строителите. Изгради се наново електрическа и ВиК част, Компютърна мрежа, а във всяка болнична стая са изведени кабелна телевизия и телефон. Дограмата е на 100% подменена с алуминиева. Поставена е термоизолация, която значително подобрява температурния режим. Налице е собствено парно отопление, както и система от ел.нагреватели осигуряващи постоянно топла вода, монтирано е автономно електрическо захранване от 65 kw. дизелов агрегат. В сградата са разположени 3 пътнически, един товарен и един помощен (за медикаменти) асансьор. Изградено е собствено газово стопанство, обезпечаващо дейността на операционните зали и стаите за интензивно лечение с които разполага всеки стационар. Подовете и стените на сградата от вътре са облицовани с гранитогресни плочки и таркет – съвременно изкуствено покритие без пори и фуги, което го прави лесно за дезинфекция; стените са шпакловани, осигурено е необходимото осветление по норматив. Изградена е съвременна противопожарна инсталация.
    На първият етаж се разполагат регистратура с канцер регистър, аптека, така нар. „Горещи стаи“ (за брахитерапия) на Радиологичното отделение; гардеробно помещение, срещу регистратурата е разположена касата на диспансера, а зад нея се намира отделението по нуклеарна медицина, в което се разполага флагмана на новата диагностична апаратура – гама камерата.
    Вторият етаж комуникира с медицинския център на „МБАЛ Шумен“ АД. На него се разполага ПДКО (поликлиника) със двете новоизградени структури: Сектор по образна диагностика, състоящ се от Ренген, Миниренген, Ехограф, Горна и долна ендоскопия, Цистоскопия, Хистероскопия и Лабораторенсектор, състоящ се от Патохистологична, Цистологична и Клинична лаборатория. В лявата половина на етажа са разположени клиничните кабинети по: УНГ и палиативни грижи, преддиагностичен кабинет, н-к отделение, радиологичен кабинет, химиотерапевтичен, хирургичен, гинекологичен, статистика и биопсична зала.
    На третия етаж е Онкохирургично отделение, като операционният блок е разположен на нивото на отделението и непосредствено над нивото на операционната зала на хирургичния отдел.
    На четвъртия етаж, аналогично е разположено Онкогинекологично отделение, като част от площта му е редуцирана за сметка на администрация. Двете операционни зали са разположени на практика една над друга и на етажа на съответното отделение. Това улеснява значително транспорта на оперираните пациенти и подаването на газове.
    На петият етаж се разполагат: Радиологично и Химиотерапевтично отделение, като последното разполага с оборудван дневен стационар.
    При изграждането са взети предвид стандартите по хирургия, анестезиология и реанимация, нуклеарна медицина, патологоанатомия и клинична лаборатория. На пациентите са предоставени комфортни болнични стаи със собствени санитарни възли. За персоналът са осигурени комфортни офиси и кабинети, манипулационни и превързочни. Доставени са: гама камера „Дайкам“ на фирма „Сименс“, ехограф „Тошиба“ с три трансдюсера (за ехография на корем, повърхностни структури и ендокавитарна сонография) с пауър и колор доплер; видеоендоскопски системи „Пентакс“ с ксенонов светлинен източник за горна и долна ендоскопия, хистероскопия, монтиран е рентгенов апарат TUR 700 за извършване на графии, а от май 2005 година е доставен ренгенов апарат Сирескоп „СХ“ за скопични изследвания; доставен е подвижен минирентгенов апарат за графии „Филипс“, изградена е фото лаборатория, която ще обслужва изброените апаратури и бъдещия мамограф (който очакваме по програма на МЗ). Функционира со6ствена Патохистологична лаборатория с криостат и гефрир „Лайка“. Оборудвана е и функционира Клиничната лаборатория.
    Всички отделения на диспансера са с ново обзавеждане, като леглата в ОХО са дарение от пациентния център в гр. Берлин. Монтирани са нови операционни лампи със студена светлина в залите на ОХО и ОГО. През 2005 год. са доставени анестезиологични апарати „Дрегер“, „Примус“ и „Фабиус“, нови операциоони маси „Шмиц“. Общината предостави и ехограф „Алока“ с принтер, операционна количка, матраци, посуда, перфузори, кардиомонитори, 2 нови електромехнични гинекологични стола „Шмиц“ и др. помощни средства.
    Тук е мястото да се от6ележи, че всеки един поглед, било то отвън или отвътре, установява комфорт, добри условия и качество, което мотивира персонала, а пациентите си отиват с удовлетворение и усещането, че това е правилното и точно място за тяхното лечение. Това ни направи предпочитани, а конкурентите вероятно ще 6ъдат респектирани, като нашата цел е да спечелим тяхното уважение.
    За четирите години и половина от както е възстановен диспансера, ние реализирахме своите големи и малки успехи:

  • На първо място, естествено е кардинално решения проблем с базата, благодарение на община Шумен. Това за нас, шуменските онколози си остава събитието на годината и най-големият наш успех.
  • Дружеството създаде липсващи стуктури за дейността си.
  • Достави се апаратура, обезпечаваща дейността им.
  • Извърши се стопанска стабилизация.
  • Поет е път към автономност и самастоятелност и оттам по-висока конкурентноспособност.
  • Доказахме се, а обществото прие професионализма на онкологичния екип.
  • Постави се солидна основа за работа в бъдещето.
  • Очакваме за нас да се говори с все по-голямо уважение.
Нашият диспансер може и трябва да служи за пример!

Благодарим, че посетихте сайта.