„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД

00979-2016-0002  Предмет на обществената поръчка: „Избор на доставчик на нетна

активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ – ШУМЕН” ЕООД.

Дата на качване: 15.04.2016г.

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците на 20.05.2016г,

от 09.30 часа в сграда Лъчетерапия, етаж 4, „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен,

ул.”Васил Априлов” №63.

Дата на качване: 16.05.2016г.

Документация: линк


Решение

Дата на качване: 27.05.2016г.

Документация: линк


Протоколи

Дата на качване: 27.05.2016г.

Документация: линк1 , линк2


Договор

Дата на качване: 04.07.2016г.

Документация: линк


Информация за сключен договор

Дата на качване: 04.07.2016г.

Документация: линк


Информация за върната гаранция за участие в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ-ШУМЕН” 
00979-2016-0002
Участник в процедура Основание за връщане на гаранцията Дата на връщане Сума без ДДС
1 ”ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕООД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 01.07.2016 Парична гаранция на стойност 1820.00 лв.

Дата на качване: 15.07.2016г.


Обявление за приключил договор  ➡ изтегли

Дата на качване: 18.12.2017г.