ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

00979-2017-0001   

Документация -> линк

Решение -> линк

Обявление -> линк

Дата на качване: 31.01.2017г.


Протокол

Дата на качване: 17.02.2017г.

Документация: линк


Решение

Дата на качване: 22.02.2017г.

Документация: линк


Обявление за възложена поръчка

Дата на качване: 08.03.2017г.

Документация: линк