Доставка на хранителни добавки

Доставка на хранителни добавки – Digestive Aid и Right for the Liver

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 26.08.2011

Процедура: Избор на изпълнител по реда на чл.2 на НВМОП