ДОСТАВКА НА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА И КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С МИНИМУМ 2 СРЕЗА ЗА ЕДНА РОТАЦИЯ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ

Образци -> линк

Указание за участие -> линк

Документация -> линк

Дата на качване: 16.12.2016г.


Решение -> линк

Обявление -> линк

Дата на качване: 19.12.2016г.


Разяснение относно запитване

Дата на качване: 27.12.2016г.

Документация: линк


Информация при производство по обжалване

Дата на качване: 07.02.2017г.

Документация: линк


Обявление за възложена поръчка

Дата на качване: 13.03.2017г.

Документация: линк


Решение за прекратяване на процедура: линк

Дата на качване: 23.03.2017г.


Становище -> линк

Дата на качване: 13.04.2017г.