„Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

00979-2016-0003

Решение -> линк

Обявление -> линк

Дата на изпращане: 07.06.2016г.

Дата на публикуване: 10.06.2016г.


Дата на качване: 10.06.2016г.

Документация: линк


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НАСРОЧВА отваряне на ценовото предложение за 27.06.2016г, 09.00 часа,

в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен

център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 24.06.2016г.


Протокол и решение

Дата на качване: 28.06.2016г.

Документация: линк


Договор

Дата на качване: 14.07.2016г.

Документация: линк


Обявление за възложена поръчка

Дата на качване: 14.07.2016г.

Документация: линк


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка изтегли 

Дата на качване: 07.02.2018г.