Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0013

Вид на процедурата: Открита

Решение изтегли (.pdf)

Обявление изтегли (.pdf)

Документация  ➡  изтегли (.pdf) Образци  ➡ изтегли (.doc)

еЕЕДОП изтегли (.zip)

Дата на качване: 22.11.2018г.


 💡  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  💡 

НАСРОЧВА отваряне на предлаганите ценови параметри по открита процедура
по реда ЗОП – „Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите
на „КОЦ-Шумен” ЕООД”.
За 10.01.2019г, 10.00 часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на
„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 03.01.2019г.


Доклад  изтегли (.pdf)

Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Решение за прекратяване на процедура  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.01.2019г. 


Обявление за НЕ възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.02.2019г.