Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡  00979-2017-0007

Решение  ➡ линк (.pdf)

Обявление  ➡ линк (.pdf)

Документация  ➡ линк (.zip)

Дата на качване: 10.07.2017г.


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Документация: линк

Дата на качване: 17.08.2017г.


Обявление за възложена поръчка – прекратяване  ➡  изтегли

Дата на качване: 30.08.2017г.